2015 - 2023
Data dodania: 2010-01-01
 Zestawienie środków krajowych pozyskanych do końca 2014 roku
Zestawienie środków pozyskanych z krajowych źródeł pozabudżetowych
Rok podpisania
umowy
Źródło Kwota
[tys.zł]
Forma
pomocy
Przeznaczenie
1997 budżet państwa 700,00 d Budowa Sali sportowej w Kebłowie
1997 budżet państwa 944,00 d Budowa Sali sportowej w Świętnie
1999 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  400,00 p Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niałek Wielki
1999 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  70,00 d Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie
1999 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  500,00 p Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Komorowie
1999 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  91,00 p Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niałek Wielki
1999 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 198,47 d Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niałek Wielki
1999 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  400,00 p Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stary Widzim
1999 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  20,00 d Cięcia pielęgnacyjne - aleja lipowa przy drodze Stara Dąbrowa - Gościeszyn
1999 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  62,00 p Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Berzyna
1999 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  85,00 p Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karpicko
1999 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska 6,00 d Cięcia pielęgnacyjne - aleja lipowa przy drodze Stara Dąbrowa - Gościeszyn
1999 budżet państwa 336,00 d Wodociąg Kębłowo
2000 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  50,00 d Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Świętnie
2000 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  10,00 d Cięcia pielęgnacyjne - aleja lipowa przy drodze Stara Dąbrowa - Gościeszyn
2000 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 110,00 d Ulepszenie dróg gruntowych na wsiach
2000 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 55,00 d Droga Tłoki
2000 budżet państwa 522,00 d Wodociąg Gościeszyn, Błocko
2001 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 9 208,10 p Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Komorowie
2001 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1 023,10 d Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Komorowie
2001 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2 356,45 p Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wolsztyn (Wroniawy, Powodowo, Chorzemin, Obra, Adamowo, Kębłowo)
2001 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 261,82 d Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wolsztyn (Wroniawy, Powodowo, Chorzemin, Obra, Adamowo, Kębłowo)
2001 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  1 875,00 p Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Komorowie
2001 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  250,00 p Wprowadzenie segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn
2001 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  170,00 p Budowa kanalizacji we wsi Stary Widzim, zad.IV
2001 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 20,00 d Budowa kanalizacji we wsi Stary Widzim, zad.IV
2001 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  40,00 d Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 5 w Wolsztynie
2001 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  142,96 p Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Powodowo
2001 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  100,00 d Modernizacja kotłowni w Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie
2001 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  450,20 p Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wroniawy
2002 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  25,00 d Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kębłowie
2002 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  100,00 d Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Obrze
2002 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  78,00 d Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej we Wroniawach
2002 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  20,00 d Cięcia pielęgnacyjne - park miejski w Wolsztynie
2003 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  40,00 p Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 1 w Wolsztynie
2003 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  40,00 p Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej  w Kębłowie
2003 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  26,00 p Modernizacja kotłowni w budynku adaptowanym na Dom Spokojnej Starości w Wolsztynie
2003 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  38,00 p Modernizacja kotłowni w OSiR w Wolsztynie
2003 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  79,00 p Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum Regionalnego w Wolsztynie
2003 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  30,00 p Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacji i wypoczynku w Karpicku
2003 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  343,94 p Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chorzemin, zad.II
2003 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  140,00 p Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Obra i Adamowo, zad.I
2003 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  50,00 d Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 1 w Wolsztynie i Szkole Podstawowej w Kębłowie 
2003 Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Europa Nasz Dom Tarnów 15,00 d Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum Regionalnego w Wolsztynie
2003 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  24,10 d Cięcia pielęgnacyjne - park miejski w Wolsztynie
2003 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  4,65 d Cięcia pielęgnacyjne - aleja lipowa przy drodze Stara Dąbrowa - Gościeszyn
2003 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 39,90 d Budowa drogi w m.Tłoki
2003 budżet państwa 78,00 d Budowa punktów oświetlenia drogowego w Wolsztynie i Obrze
2003 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  400,00 d Budowa sieci wodociągowej w Świętnie
2003 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  28,75 d Porządkowanie drzewostanu parkowego w zespole parkowo - pałacowym w Wolsztynie oraz prace pielęgnacyjne alei lipowej St. Dąbrowa - Gościeszyn
2004 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  38,00 p Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Komorowo - tereny budownictwa komunalnego
2004 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  100,00 p Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Starym Widzimiu
2004 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  30,00 p Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Adamowie
2004 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  2 582,67 p Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wolsztyn (Kębłowo, Obra, Świętno)
2004 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  10,00 d Cięcia pielęgnacyjne - park miejski w Wolsztynie
2004 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 19,00 d Budowa drogi Karpicko - Nowe Tłoki
2004 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 19,00 d Budowa ul.Polnej w m. Wroniawy
2004 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 15,00 d Adaptacja świetlicy wiejskiej na salę gimnastyczną w Starym Widzimiu
2005 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  200,00 p Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego
2005 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  100,00 d Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego
2005 Bank Ochrony Środowiska 263,00 k Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miata i gminy Wolsztyn
2005 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  11,85 d Cięcia pielęgnacyjne - park miejski w Wolsztynie
2005 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 35,00 d Budowa drogi Karpicko - Nowe Tłoki
2005 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 35,00 d Budowa drogi Wroniawy - Borki
2005 budżet państwa 800,00 d Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Wolsztynie
2005 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 25,00 d Modernizacja stadionu OSiR w Wolsztynie
2005 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  88,70 p Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Poprzecznej w Niałku Wielkim
2005 budżet państwa 523,22 d dofinansowanie inwestycji i programów oświatowych
2006 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 40,20 d Budowa drogi Karpicko - Nowe Tłoki
2006 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 35,00 d Modernizacja ul. Słowackiego i
ul. Konopnickiej w Wolsztynie 
2006 PZU 30,00 d Monitoring Wolsztyna
2006 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  73,96 p Modernizacja kotłowni w Bibliotece Publicznej w Wolsztynie
2006 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  135,00 p Budowa kanalizacji sanitarnej w Niałku Wielkim i Karpicku
2006 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  10,00 d Cięcia pielęgnacyjne - park miejski w Wolsztynie
2006 Bank Ochrony Środowiska, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy 1 440,00 k Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Wolsztynie
2006 Bank Ochrony Środowiska, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy 422,80 k Modernizacja ul. Słowackiego i
ul. Konopnickiej w Wolsztynie 
2006 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 39,28 d Wyposażenie pracowni komputerowej
w Gimnazjum w Kębłowie
2006 budżet państwa 590,47 d dofinansowanie inwestycji i programów oświatowych
2007 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  15,00 d Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Garbarska w Wolsztynie
2007 budżet państwa 103,50 d Budowa chodników w ciągu ulic Żegockiego, Sadowej i Powst.Wlkp. W Wolsztynie
2007 Bank Ochrony Środowiska, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy 300,00 k Budowa sali gimnastycznej we Wroniawach
2007 Bank Ochrony Środowiska, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy 600,00 k Rozbudowa gimnazjum w Kębłowie
2007 Bank Ochrony Środowiska, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy 4 800,00 k Budowa krytej pływalni w Wolsztynie
2007 Bank Ochrony Środowiska, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy 1 800,00 k Budowa i modernizacja dróg gminnych w Starym Widzimiu, Adamowie, Chorzeminie i Wolsztynie
2007 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  2 342,50 p Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Adamowo, Komorowo, Tłoki, Stara Dąbrowa, Stary Widzim, Gościeszyn
2007 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 20,00 d Modernizacja ul. Słowackiego w Wolsztynie 
2007 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 35,00 d Budowa dróg gminnych w Chorzeminie i Adamowie
2007 Powiat Wolsztyński 1 262,50 d Budowa krytej pływalni w Wolsztynie
2007 budżet państwa 774,80 d dofinansowanie inwestycji i programów oświatowych
2008 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 171,25 d Budowa dróg gminnych w Chorzeminie, Adamowie i Kębłowie
2008 budżet państwa 200,00 d Boisko ul. Ogrodowa
2008 budżet państwa 2 000,00 d Budowa krytej pływalni w Wolsztynie
2008 budżet państwa 859,20 d Przebudowa ciągu drogowego Sienkiewicza, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Ogrodowej w Wolsztynie
2008 Powiat Wolsztyński 200,00 d Przebudowa ciągu drogowego Sienkiewicza, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Ogrodowej w Wolsztynie
2008 budżet państwa 854,49 d dofinansowanie inwestycji i programów oświatowych
2008 PFRON 57,45 d "Uczeń na wsi" pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie
2009 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 80,00 d Budowa dróg gminnych
2009 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  200,00 p Termomodernizacja UM
2009 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  65,00 p Kotłownia w SP w Karpicku
2009 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  1 800,00 p Kanalizacja w gminie Wolsztyn
2009 budżet państwa 333,00 d Boisko ORLIK
2009 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 333,00 d Boisko ORLIK
2009 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 101,00 d Azbest ZMObra
2009 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  375,88 p Składowisko ZMObra
2009 różne 541,76 d jednostki podległe
2009 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  1 097,39 p Składowisko ZMObra
2009 Powiat Wolsztyński 467,80 d Przebudowa Powstańców Wlkp., Krętej, Słonecznej
2009 budżet państwa 810,55 d dofinansowanie inwestycji i programów oświatowych
2009 PFRON 57,45 d "Uczeń na wsi" pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie
2010 budżet państwa 596,20 d Przebudowa Powstańców Wlkp., Krętej, Słonecznej
2010 PZU 36,00 d Program prewencyjny mający na celu poprawienia bezpieczeństwa w przedszkolach, szkołach i gimnazjach
2010 PFRON 57,45 d "Uczeń na wsi" pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie
2010 budżet państwa 260,23 d dofinansowanie inwestycji i programów oświatowych
2010 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  4 778,56 p Kanalizacja w gminie Wolsztyn
2011 budżet państwa 857,30 d Budowa odcinka obwodnicy miasta Wolsztyna
2011 Powiat Wolsztyński 343,90 d Budowa odcinka obwodnicy miasta Wolsztyna
2011 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  400,00 d Termomodernizacja WDK w Wolsztynie
2011 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  334,00 p Termomodernizacja WDK w Wolsztynie
2011 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  180,00 p Termomodernizacja SP1 w Wolsztynie
2011 PZU 4,50 d Zakup szczepionek przeciwko WZW B
2011 budżet państwa 135,49 d Pomoc państwa w zakresie dożywiania
2011 Gmina Rakoniewice 199,00 d Budowa drogi w m. Zdrogowo
2011 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 50,00 d Remont mostu na Dojcy w Adamowie
2011 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 53,00 d Budowa drogi w m. Zdrogowo
2011 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 127,37 d Adaptacja części budynku Przedszkola nr 5 w Wolsztynie na Gminny Żłobek wraz z zakupem wyposażenia
2011 PZU 20,00 d Środki prewencyjne mające na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w szkołach i przedszkolach Gminy Wolsztyn 
2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej 79,61 d Zakup wyposażenia do ZSP Świętno, SP Tłoki, Gimnazjum nr 1 i ZSP Kębłowo w ramach 0,6% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej MEN
2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej 25,10 d Środki otrzymane przez ZSP Kębłowo i Gimnazjum w Kębłowie z tytułu zdarzenia losowego w ramach 0,6% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej MEN
2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej 216,12 d Środki na remonty bieżące w SP nr 1, ZSP Świętno i ZSG Obra w ramach 0,6% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej MEN
2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej 31,95 d Zakup komputerów wraz z osprzętem dla Gimnazjum nr 2               w Wolsztynie i Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Obrze – porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wolsztyn a Rotary Club Wolsztyn
2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej 5,00 d Środki w ramach 0,6% rezerwy oświatowej subwencji z MEN, na wydatki związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli
2012 PZU 5,00 d Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Obra
2012 budżet państwa 219,08 d Pomoc państwa w zakresie dożywiania
2012 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  30,00 d Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego metodą inaktywacji fosforu 
2012 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  253,00 p Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego metodą inaktywacji fosforu
2012 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  15,00 d Porządkowanie drzewostanu w zespole parkowo-pałacowym w Wolsztynie
2012 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  1 317,00 p Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Nowa Obra i Borki
2012 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 125,00 d Budowa dróg gminnych w m. Obra i Kębłowo
2012 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 155,60 d Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Żłobka w Wolsztynie w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2012 Ministerstwo Edukacji Narodowej 64,18 d Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła
2012 PZU 20,00 d Środki prewencyjne mające na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w szkołach i przedszkolach Gminy Wolsztyn
2012 Ministerstwo Edukacji Narodowej 24,57 d Środki w ramach 0,25% rezerwy oświatowej subwencji z MEN, na wydatki związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli
2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  50,00 d Rewaloryzacja parku w zespole parkowo - pałacowym w Wolsztynie
2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  1 500,00 p Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Błocko i Stradyń
2013 PZU 20,00 d Środki prewencyjne mające na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w szkołach i przedszkolach Gminy Wolsztyn
2013 Ministerstwo Edukacji Narodowej 20,00 d Środki w ramach 0,4% rezerwy oświatowej subwencji z MEN, na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
2013 budżet państwa 828,83 d Przebudowa ul. Przemysłowej w Wolsztynie
2013 Ministerstwo Sportu i Turystyki 1 000,00 d Modernizacja stadionu miejskiego w Wolsztynie
2014 PZU 20,00 d Środki prewencyjne mające na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w szkołach i przedszkolach Gminy Wolsztyn
2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  500,00 p Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolsztyn - etap I
2014 budżet państwa 1 834,66 d Budowa odcinka obwodnicy miasta Wolsztyna - etap II
2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  50,00 d Rewaloryzacja parku w zespole parkowo - pałacowym w Wolsztynie - etap II
2014 budżet państwa 214,40 d Rozbudowa budynku przystani kajakowej i remont pomostu w Wolsztynie
 RAZEM, w tym: 69,49  mln zł 
 dotacje  (d) 25,14  mln zł 
 pożyczki częściowo umarzalne (p) 34,72  mln zł (umorzenie od 5% do 50%)
 kredyty preferencyjne (k) 9,63  mln zł 
 

Opracowanie: Urząd Miejski w Wolsztynie,
Biuro Rozwoju Lokalnego, grudzień 2016r.
 Inwestycje Gminne

Partner
- 2023 -
„Remont muszli koncertowej w parku miejskim w Wolsztynie – etap I
Partner
- 2023 -
„Azyl pod skrzydłami – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wroniawy"
Partner
- 2023 -
Budowa drogi gminnej w m. Stary Widzim - etap II
Partner
- 2023 -
Rozbudowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą na ul. Strzeleckiej w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą w m. Powodowo


Partner
- 2023 -
Rozbudowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą na ul. Komorowskiej w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
"Edukacja o ochronie powietrza” – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2023
Partner
- 2023 -
Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na stadionie miejskim w Wolsztynie
Partner
- 2023 -
Budowa i modernizacja obiektów kubaturowych pełniących funkcje oświatowe i kulturalne w gminie Wolsztyn wraz z budową sieci wodociągowej do m. Nowa Obra
Partner
- 2023 -
Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - etap I


Partner
- 2023 -
Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w m. Stara Dąbrowa
Partner
- 2023 -
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn
Partner
- 2022 -
Dostosowanie budynku Szkoły Filialnej w Tłokach do potrzeb osób niepełnosprawnych
Partner
- 2022 -
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie
Partner
- 2022 -
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie w piec konwekcyjny i sprzęt audio


Partner
- 2022 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn - etap II
Partner
- 2022 -
Edukacja o ochronie powietrza” – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2022
Partner
- 2022 -
Budowa linowego placu zabaw w miejscowości Berzyna
Partner
- 2022 -
Remont budynku szatniowego – sanitarnego w Wolsztynie, dz. nr 408
Partner
- 2022 -
Urządzenie wybiegu dla psów w Wolsztynie


Partner
- 2022 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu zabytkowego parku miejskiego w Wolsztynie położonego w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska
Partner
- 2022 -
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego pochodzenia naturalnego
Partner
- 2022 -
Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego „Cztery pory roku” w m. Obra
Partner
- 2022 -
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2019-2034
Partner
- 2022 -
Remont pomieszczeń Wolsztyńskiego Domu Kultury - Filii w Kębłowie


Partner
- 2022 -
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie
Partner
- 2022 -
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2022 -
Dostawa materiałów promujących obszar Krainy Lasów i Jezior - Gminę Wolsztyn
Partner
- 2022 -
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wolsztyn
Partner
- 2022 -
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR


Partner
- 2022 -
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2021 -
Utworzenie żłobka samorządowego w gminie Wolsztyn
Partner
- 2021 -
Gminny Żłobek Tęczowa Kraina
Partner
- 2021 -
Postaw na rower – inwestycje w infrastrukturę transportu rowerowego na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2021 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn - etap III


Partner
- 2021 -
Dostosowanie budynku Przedszkola nr 3 w Wolsztynie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Partner
- 2021 -
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Gościeszyna
Partner
- 2021 -
Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Wolsztyn i gminie Grodzisk Wielkopolski
Partner
- 2021 -
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 3 w Wolsztynie
Partner
- 2021 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”


Partner
- 2021 -
Budowa szatni modułowej na terenie stadionu miejskiego w Wolsztynie
Partner
- 2021 -
Cyfrowa Gmina
Partner
- 2021 -
Edukacja o ochronie powietrza - kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2021
Partner
- 2021 -
Modernizacja sali BezAtu w Wolsztyńskim Domu Kultury w Wolsztynie
Partner
- 2020 -
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga Chorzemin – Kiełpiny)


Partner
- 2020 -
Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy boisku sportowym we Wroniawach
Partner
- 2020 -
Zakup sadzonek drzew miododajnych
Partner
- 2020 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków: Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlicy wiejskiej w Obrze
Partner
- 2020 -
Wykorzystanie wód opadowych z dachu budynku sali sportowej (siłowni) MOSiR Wolsztyn do nawadniania terenów zielonych na terenie przyległym
Partner
- 2020 -
Budowa drogi gminnej w Wilczu


Partner
- 2020 -
Budowa drogi gminnej w Nowym Widzimiu
Partner
- 2020 -
Budowa dróg gminnych w Niałku Wielkim
Partner
- 2020 -
"Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"
Partner
- 2020 -
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
Partner
- 2020 -
Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na odcinku od KM 0+832,80 do KM 1+418,27 w m. Berzyna – Adamowo


Partner
- 2020 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”
Partner
- 2019 -
Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Partner
- 2019 -
Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie
Partner
- 2019 -
Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego


Partner
- 2019 -
Zakup sadzonek drzew miododajnych
Partner
- 2019 -
Wykonanie ogólnodostępnych i wielofunkcyjnych stref sportowo – rekreacyjnych w m. Wolsztyn, Karpicko, Powodowo i Wola Dąbrowiecka
Partner
- 2019 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu architektoniczno – urbanistycznego w Wolsztynie, nr rejestru zabytków – 2201 z 29.03.1976
Partner
- 2019 -
Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w Wolsztynie na odcinku Szlaku Żurawiego służącego promocji obszarów chronionych w gminie Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Edukacja o ochronie powietrza” – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2019
Partner
- 2019 -
Poprawa stanu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego
Partner
- 2019 -
Remont szatni na boiskach sportowych w gminie Wolsztyn
Partner
- 2019 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+
Partner
- 2019 -
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych
Partner
- 2018 -
Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Edukacja o ochronie powietrza – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Rozbudowa i modernizacja obiektów na stadionie miejskim w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Wykonanie muralu „Chwała Powstańcom Wielkopolskim”
Partner
- 2018 -
Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Budowa domu dziennego pobytu w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Wolsztyński senior
Partner
- 2018 -
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Wolsztynie, nr rejestru zabytków - 414/1-2/Wlkp/A
Partner
- 2018 -
Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Wolsztyn
Partner
- 2018 -
Budowa ścieżek rowerowych: wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Karpicko – Barłożnia Wolsztyńska wzdłuż drogi wojewódzkiej 305 Stary Widzim - Wroniawy
Partner
- 2018 -
Budowa / przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Stara Dąbrowa, Nowe Tłoki, Karpicko)
Partner
- 2018 -
Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Wolsztynie
Partner
- 2018 -
Nasadzenia drzew wzdłuż ścieżki rowerowej Niałek Wielki - Obra
Partner
- 2018 -
Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec
Partner
- 2018 -
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”
Partner
- 2017 -
Termomodernizacja budynku Wolsztyńskiego Domu Kultury – Filii w Kębłowie
Partner
- 2017 -
Budowa drogi nr 569022P w m. Nowe Tłoki – etap II
Partner
- 2017 -
Tworzenie i uzupełnienie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Przebudowa oraz rozbudowa przedszkola w m. Obra wraz z niezbędną infrastrukturą
Partner
- 2017 -
Wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Wolsztynie
Partner
- 2017 -
Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na dz. nr 180/1 i 226/9 – obręb Komorowo
Partner
- 2017 -
Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
Partner
- 2017 -
Wykonanie punktu widokowego w m. Karpicko
Partner
- 2017 -
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie wraz z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem
Partner
- 2017 -
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 relacji Obra – Świętno
Partner
- 2017 -
Remont i termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Zakup i montaż lunet widokowych na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Porządkowanie drzewostanu na terenie wyspy Tumidaj na Jeziorze Wolsztyńskim
Partner
- 2017 -
Gospodarka wodno - ściekowa w gminie Wolsztyn, poza terenem aglomeracji Wolsztyn - Siedlec
Partner
- 2017 -
Gospodarka wodno - ściekowa na terenach wiejskich w gminie Wolsztyn
Partner
- 2017 -
Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia z kompetencji kluczowych i specjalistyczne w Szkole Podstawowej nr 5
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Parku Miejskim w Wolsztynie opracowana przez ZSO w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Badania fizyko-chemiczne wody i osadów dennych oraz pomiary hydrologiczne Jeziora Wolsztyńskiego i jego zlewni
Partner
- 2016 -
Monitoring środowiska i ograniczenie zagrożenia pożarowego lasów poprzez zakup i montaż zestawu do monitoringu wizyjnego
Partner
- 2016 -
Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorstw
Partner
- 2016 -
Przebudowa drogi od ul. Żeromskiego do drogi obwodowej w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2025
Partner
- 2016 -
Kampania edukacyjna na terenie gminy Wolsztyn p.n.: „Spalasz śmieci w swoim piecu? (...)
Partner
- 2016 -
Nasadzenia drzew wzdłuż ścieżek rowerowych oraz dróg gminnych na terenie gminy Wolsztyn
Partner
- 2016 -
Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Budowa / przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Tłoki, Nowe Tłoki, Obra)
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku przeznaczonego na mieszkania komunalne przy ul. Przemysłowej w Wolsztynie
Partner
- 2016 -
Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie
Partner
- 2015 -
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kębłowo, gm. Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie
Partner
- 2015 -
Budowa drogi w Tłokach w kierunku m. Rostarzewo
Partner
- 2015 -
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Świętno, gm. Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Budowa wieży obserwacyjno - widokowej na terenie leśnictwa Świętno
Partner
- 2015 -
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wolsztyn
Partner
- 2015 -
Rewaloryzacja parku w zespole parkowo – pałacowym w Wolsztynie
Partner
- 2015 -
Budowa PZU Trasy Zdrowia
Partner
- 2015 -
Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo


Środki pozabudżetowe pozyskane przed rokiem 2015 oraz wybrane projekty zrealizowane ze środków unijnych


Partner
Zestawienie środków zagranicznych pozyskanych do końca 2014 roku
Partner
Zestawienie środków krajowych pozyskanych do końca 2014 roku
Partner
Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Wolsztyn
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn
Partner
Budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych w gminie Wolsztyn


Partner
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim, Rudno, Wilcze
Partner
Budowa infrastruktury turystyczno – sportowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie
Partner
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn – etap II
Partner
Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn – etap III
Niniejsza strona jest integralną cześcią oficjalnej strony Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn
Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Osób online: 1
stat4u


Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2023
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"